Om oss

Vi startade 2006 som redovisningsbyrå och har Mjölby som bas. Vi är tre som arbetar i företaget. För att hålla ett högt kunnande inom området utbildar vi oss kontinuerligt. Byrån har en auktoriserad redovisningskonsul vilket innebär att hela byrån arbetar efter Svensk standard för redovisningstjänster, Rex. Det betyder att redovisningen håller hög kvalitet redan när den upprättas och att lagar och regler följs. God redovisningskvalitet skapar förtroende hos både finansiärer och myndigheter. Kvalitet i redovisning och rapportering är också starkt sammankopplat med företagets utveckling och framgång. Rätt beslutsunderlag ger möjlighet till ökad lönsamhet och god likviditet! Auktorisationen garanterar också att konsulten har en godkänd ansvarsförsäkring.