Hälsa

Fånga guldkornen i din vardag. I den andra inriktningen av vårt företag så riktar vi in oss på hälsa. Kicki är utbildad folkhälsovetare. Vi kan utföra kartläggning, bokslut och rådgivning inom hälsoområdet. Hälsa och ekonomi hänger ihop. Dock behöver det inte betyda att man är rik på pengar utan att man kan njuta av livet. Ta fram sina guldkorn då de behövs som mest. Det är oerhört viktigt att värna om sin och sina medarbetares hälsa på bästa sätt. Det gynnar både ekonomi och livskvalitet.